Vladimir Pavšič – Matej Bor

(1913-1993), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju