Kolofon

E-razstava Partizansko gledališče v izvedbi Centra za teatrologijo in filmologijo UL AGRFT je samostojni projekt raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Glavnina materiala za razstavo je izbor digitaliziranih negativov iz zbirke fotografij in negativov v lasti Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter izbor iz partizanske zbirke v lasti UL AGRFT, CTF, dodana pa so ji tudi druga gradiva. Podatki o celotni zbirki so vnešeni v slovenski spletni gledališki in filmski katalog e-Kumba.

RAZSTAVA JE POSVEČENA DR. BARBARI SUŠEC MICHIELI

© UL AGRFT
Zanjo: Miran Zupanič
Zamisel e-razstave: Simona Ješelnik
Avtorji: Simona Ješelnik, Andreja Cafuta, Blaž Lukan
Oblikovanje in animacije: Zaš Brezar
Priprava gradiva in pomoč pri organizaciji: Miha Grum
Digitalizacija: Mikrografija d. o. o., Novo mesto
Digitalizacija dodatnega gradiva: Center za teatrologijo in filmologijo, UL AGRFT
Avtorji fotografij: Vinko Bavec, Alfred Kos, Franjo Veselko, Franc Cerar, Ante Novak, Edi Šelhaus, Maksimilijan Zupančič, Čoro Škodlar, Stane Viršek, Milan Štok, Taša Čampa ‐ Kuhar, Ivan Marinček.
Viri uporabljenih gradiv: UL AGRFT, CTF, Inštitut za novejšo zgodovino, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Dokumentacija RTV Slovenija, Filip Kalan: Veseli veter (1975), Jože Gale: Igralci so prišli (1996), Emil Cesar: Slovenska kultura v obdobju okupacije in narodnoosvobodilnega boja (2007), Danilo Turk ‐ Joco: Moje stoletje (1991), Alenka Gerlovič: Partizansko lutkovno gledališče (1979), Aleksander Valič: Frontniki (1980), Ferdo Fischer (ur.): Težka ura, izbor partizanskih iger (1967).
Branje veznih besedil: Ivan Lotrič
Snemalec: Aldo Kumar
Glasba: Nejč Slapar
Video snemanje in montaža pričevanj: Rok Biček
Za sodelovanje in pomoč pri pripravi razstave se zahvaljujemo: Janezu Drozgu ml., Marjanu Drozgu, Jožici Hafner, Heleni Koder, Jožici Leskovar, Janezu Lombergarju, Juriju Lukashevichu, Ivanu Marinčku ‐ Žanu, Ivanki Mežan, Muzeju novejše zgodovine Slovenije (Ivo Vraničar, Katarina Jurjavčič, mag. Mateja Tominšek Perovšek), Borku Radeščku, Martinu Srebotnjaku, Aleksandru Valiču, Alenki Burger in Miranu Zupaniču.