Tečajniki SNG pri pouku baleta pod vodstvom baletnika Štefana Suhega junija 1944 v Črnomlju izvajajo ruski narodni ples.