Tečajniki SNG pri pouku baleta na prostem v Črnomlju, julija 1944. Baletne ure je vodil Štefan Suhi.