Stane Česnik

(1915-1969), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju