Smiljan Samec

(1912-1995), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju