Prizor iz uprizoritve, Draga Ahačič v vlogi Toinete, Lojze Potokar v vlogi Argana, France Presetnik v vlogi Béralda, Ivanka Mežan v vlogi Angelike, Stane Česnik v vlogi Cléanta