Prizor iz prvega dejanja, Lojze Potokar v vlogi Kantorja, France Presetnik v vlogi Krnca, Jože Gale v vlogi Maksa