Prizor iz komedije, Lojze Potokar v vlogi Jerotija, France Presetnik v vlogi Žike, Stane Česnik v vlogi Tase, Nace Simončič v vlogi Alekse, Dušan Mevlja v vlogi Milislava, Jože Gale v vlogi Viće