Prizor iz enodejanke, Stane Česnik v vlogi Luke, Nace Simončič v vlogi Kmeta, Drago Makuc v vlogi Kmeta, France Presetnik v vlogi Smirnova, Ema Starc v vlogi Popove