Prizor iz enodejanke, Ema Starc v vlogi Popove, France Presetnik v vlogi Smirnova