Miting v partizanski bolnici na Planini avgusta 1944. V ospredju Aleksander Valič recitira Cankarjevega Hlapca Jerneja po priredbi Zvoneta Sintiča, v ozadju govorni zbor borcev-okrevancev z domačimi fanti in dekleti.