Mario Kristančič

(1908-1982), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju