Josip Vidmar

(1895-1992), podpisnik Odloka o ustanovitvi SNG na osvobojenem ozemlju