Del članka Filipa Kalana Kumbatoviča v Ljudski pravici 1. maja 1944 o prvi predstavi SNG na osvobojenem ozemlju