Danilo Turk Joco, Irma in Pavla Kacin, Janko Volčič Zajček, Jože Šebenik