Člani Frontnega gledališča na mitingu v Podgradu spomladi 1945 pojejo Zvočni tednik