Boris Kidrič

(1912-1953), podpisnik Odloka o ustanovitvi SNG na osvobojenem ozemlju