Priklon lutk po predstavi Jurček: Franca, oče, mati, belogardist Janez, fašist Benito, Hitler, esesovec Fric, partizanski komandant in Pavliha v Mladinski dvorani v Ljubljani, 28. junija 1945