Pavliha kaznuje Tri razbojnike, prizor iz igre Jurček v Črnomlju, 12. februarja 1945