Sodelujoči pri predstavi, Vinko Turk, Filip Kumbatovič Kalan, Dušan Mevlja, Urban Horvat, Draga Ahačič, Jože Tiran, Slavko Tiran, Vladoša Simčič, Nace Simončič, Milan Košak, Majda Dobovišek