Prizor iz predstave na zborovanju aktivistov OF septembra 1944 v Črnomlju, Jože Tiran v vlogi Petra, Ema Starc v vlogi Matere, Vladoša Simčič v vlogi Mince, Jože Gale v vlogi Andreja, France Presetnik v vlogi Partizana