Prizor iz komedije, Lojze Potokar v vlogi Jerotija, Jože Gale v vlogi Viće