Prizor iz komedije, France Presetnik v vlogi Žike, Stane Česnik v vlogi Tase, Dušan Mevlja v vlogi Milislava