Prizor iz enodejanke, Lojze Potokar v vlogi Čubukova, Jože Gale v vlogi Lomova, Vida Levstik v vlogi Stepanovne